Info podaci

Cremino d.o.o.
Korzo 30
51000 Rijeka
OIB: 98560341683

Kontakt: 091/2020-630

Registrirano na Trgovačkom sudu u Rijeci,
MBS: 040382855